Pécs legnagyobb iparvállalatának névváltási kampánya

A Hauni Hungária pécsi gépgyára 2021 elejétől felvette a tulajdonos Körber-csoport nevét és Körber Hungáriaként működött tovább. A névváltás egy hosszabb folyamatba illeszkedik, amelynek részeként bővült a gyártmányportfólió és szorosabbra fűzték az együttműködést a többi tagvállalattal.

PR-ügynökségünk fontos szerepet vállalat a névváltoztatási kampány megtervezésében és lebonyolításában. A feladat két fő részből állt. Egyrészt valamennyi vizuális arculathordozó cseréje a gyáron belül és kívül az ajándéktárgyaktól és az épületdekorációtól kezdve a munkaruhán át a reklámanyagokig és a Google Maps helynevekig. A grafikai tervezést teljes egészében a Design üzletágunk végezte.

Emellett az új márkanévhez bevezető kampány indult. Óriásplakátokon, buszok oldalán, a gyár előtti buszmegálló nevében és a körberes önkéntes napokon köszönt vissza többek között a Hauni pirosát felváltó kék szín és az új logó.

A 2021 őszi ismertségfelmérés adatai alapján a kampány hatására háromnegyed év alatt a Körber brand ismertsége elérte a több mint 25 éve jelen lévő Hauni kétharmadát.

Ügyfél

KÖRBER Hungária

Dátum

2022

Kategória

Hírnévmenedzsment