Egy éve dolgozik partnerünk, a Pannon ETT az Interreg Magyarország–Horvátország együttműködési program harmadik ciklusának előkészítésén. Az előreláthatólag 60 millió euró felhasználásának prioritásait meghatározó projekt kommunikációjában PR ügynökségünk is részt vesz.

Az Interreg program célja, hogy a szomszédos EU-tagállamok határ menti térségei közösen hívhassanak le pályázati forrásokat helyi fejlesztési céljaik megvalósítása érdekében. Magyarország és Horvátország együttműködése még a horvátok teljes jogú taggá válása előtt elkezdődött, így a következő, 2021-27 közötti uniós költségvetési ciklusban már a harmadik Interreg-ciklus futhat.

PR-ügynökségünk partnere, a Pannon Európai Területi Társulás feladata a legfontosabb fejlesztési prioritások meghatározása. A munka első része a jelenlegi helyzet elemzése és az eddigi két magyar-horvát Interreg programidőszak tapasztalatainak vizsgálata személyes és elektronikus adatgyűjtéssel, mélyinterjúkkal, workshopokkal. A végső cél egy közös fejlesztési stratégia megalkotása, amely összhangban van a két ország nemzeti fejlesztési célkitűzéseivel. Emellett a jövő augusztusi projektzárásra elkészül egy legalább öt, minkét ország számára előnyös, komplex stratégiai projektötlet részletes bemutatását tartalmazó dokumentum is.

A CBJoint Strategy nevű projekt kommunikációs feladataiban PR-ügynökségünk fontos szerepet vállal. Munkatársaink készítették el a projekt háromnyelvű (magyar, horvát és angol) információs anyagait: plakátokat, szórólapokat és rollupot. Emellett mi felelünk a sajtókommunikációért: összeállítottuk a projekt céljait és eddigi eredményeit bemutató sajtóanyagot és gondoskodtunk ennek megjelentetéséről mintegy tucatnyi magyar és horvát médiumban, köztük jelentős elérésű, országos hírportálokon.